چهارشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1386

 

 

 

                                          

 

شاید براى بسیارى از ما دشوار باشد که سوزن به آن کوچکى را بدست گرفته و با نخهاى رنگارنگ بخواهیم نقشهاى از گل یا خطوط مختلف بر روى لحاف ، جادر ، لباس .... نقش نگارى کنیم .

 

واقعاً این بانوى روستائى(بلوچ) از انگنشتانش هنر مى بارد ، او براى تزئین لحاف یا حتى لباسى که بر تن دارد ساعاتى طولانى از وقت خود را صرف این کار میکند ، نه تنها از وقتش بلکه از ذهن ...حواس .. . سلیقه و از همه مهتمر از چشمهایش براى صرف این کار استفاده میکند .  از وسایل موجود در اتاقش مشخص است که کلى زمان و سلیقه به کار برده تا توانسته است این لحافهاى زیبا را این چنین تزئین و نقش نگارى  کند . بعلاوه نخهاى رنگى، از آینه هاى مختلف با احجام متفاوت نیز براى تزئین لحاف استفاده نموده .

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number