سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1386

 

در حالى که اقتصاد بسیارى از کشورهاى دنیا متاثر از گردشگرى دریایى است‌ اما متاسفانه در کشور ما هنوز این مفهوم شناخته نشده و تاکنون هیچ اقدام قابل توجهى در رابطه با گردشگرى در آب‌هاى جنوب و شمال صورت نگرفته است‌.

 

گردشگرى دریایى علاوه بر ارزآورى ‌، باعث رونق صنایع دریایى ‌، صنعت کشتى سازى‌ ، افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتى به خصوص در بنادر و در نهایت اشتغال زایى خواهد شد.

 

شناسایى الگوهاى موفق در دنیا و نحوه استفاده آن ها از جاذبه‌هاى گردشگرى دریایى می‌تواند راه میان بر مناسبى براى موفقیت در این حوزه باشد.

 

لازم به ذکر است ‌، کشورهاى حاشیه خلیج فارس با وجود آن که جاذبه‌هاى گردشگرى کافى و مطلوبى در اختیار ندارند اما تلاش می کنند با اقداماتى چون ساخت جزایر مصنوعى ، به توسعه این بخش از گردشگرى در منطقه خود دست یابند . در این میان کشور ما با برخوردارى از جاذبه‌هاى بالقوه خود و بهره مندى از موقعیت استثنایى و کم نظیر جغرافیایى و اقلیمى ، در صورت حرکتى سازمان یافته ضمن سرمایه‌گذارى هاى کلان، مى ‌تواند شاهد رونق گردشگرى دریایى در منطقه خود باشد.

جزایر قشم‌، کیش‌، لارک‌، هنگام‌، شیدور، فارور بزرگ‌، فارور کوچک‌، هندورابی‌، هرمز و خارک و مینو از جمله جزایر موجود در خلیج فارس هستند که در صورت ایجاد تاسیسات گردشگرى مناسب و استفاده از ظرفیت هاى موجود در آن ها براى جذب گردشگر مى ‌توان به توسعه گردشگرى کشور امیدوار بود.

(Seana A.N)

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number