یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387

 

 

کسانی هستند که برای نان شب محتاجند، افراد بیماری که به خاطر نداشتن پول با بیماری دست و پنجه نرم می کنند، پدرانی که هر شب دست خالی و با رویی شرمنده به خانه می آیند، زنانى که به اصطلاح چتر باز به آنها گفته مى شود براى سیر کردن شکم خانواده همانند مرد در دشت و دریا بدنبال نان اند ،  آقایى که تنها با دریافت حقوق کارمندى نمى تواند جوابگوى گرانى مایحتاج روزانه باشد مجبورا با ماشین خود بعد از ساعات کارى کرایه کشى مى کند ، یا کارمندى بازنشسته اى که چندین تومان از حقوق بازنشستگى خود را در بانک بعنوان ودیعه مى گذارد که از بهره یا سود بانکى سپرده شده زندگى خود را بچرخاند اما با کاهش بهره بانکى تمام برنامه ریزى او بهم مى خورد ، کشاورزى که براى خرید موتور آب تقاضاى وام کرده است دو سال از تقاضایش مى گذرد اما هنوز نا امید نشده است شاید با سیاست جدید رئیس جمهور تسهیلات وام بانکی برای او و امثال او امکان پذیر باشد و بعد از دو سال انتظار وامش را دریافت کند ! و هزاران درد نگفته دیگر ..... و هزاران غم نان ...

اما از این طرف کسى پیدا می شود که براى یک خط موبایل بى ارزش آنهم در ۲۴ ساعت ۲۰ ساعت در دسترس نیست ۵۷۷ میلیون ریال و یا ۴۴۰ میلیون ریال پول بدهد!!!!!  شرکت ارتباطات سیار برگزارى مزایده شماره هاى رند را بعهده مى گیرد ، این هم یه جور کلاهبرداری !! شرکت ارتباطات سیار تبلیغ به فروش رساندن شماره هاى رند را به نفع چه کسی انجام مى دهد ؟! مطمئناً اینهم یک نوع کاسبی پر درآمدی برای خود این شرکتها است و پول فروش شماره هاى رند فقط ودیعه آن به جیب مخابرات و دارائى میرود ، و صفر در صد آن براى کمک به هم وطنها ، و اعمال خیریه دیگر ...!!!

گذشته از سود و منفعت مخابرات ....مسلما شخصى که این شماره هاى رند و آسان را میخرد به چی فکر میکنند؟ پـز؟ پول؟ !!! شاید بگوییم پول دارد و میخواهد با خرید این شماره ها حال کند، اما مشخص است که این پولها را از باد آورده ، همان پولى که از خون بچه هاى فقر و یتیم این مرز و بوم است؟؟؟؟؟؟؟؟ با خرید شماره همراه رند ...ثروتمند کردن مخابرات مهم است یا کمک به هم وطنی که محتاج است.!! 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number