پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1387

 

  

 

که می‌گوید زیباست

دنیایی که من و تو ساخته‌ایم

کودکان را چه تقصیر است 

از میراث پدرانمان

که اکنون دامن‌گیر آن‌هاست این‌گونه سخت، 

سنگی به سینه، آهنی سرخ

برای سلامتی توست

تا مگر از گزند حوادث مصون باشی

این میراث مادران توست

ـ مادر به فرزند ـ

حقوق زن – کنوانسیون

واژگانی در دست، بازیچه مانند

ورنه چشم را چگونه می‌توان بست

بر سنگ‌هایی که از مهرمادری

بر سینه‌های دخترکان سیاه داغ می‌شوند

که می‌گوید زیباست این؟

تمدن – فرهنگ – هزاره سوم

دل خوش کرده‌ایم

با بازی‌ واژگان فریبنده و زیبا خود را،

از کلمات باید

 پیاده شد و در آیین نانوشته بود

با چشم‌های باز؛

که می‌گوید زیباست این؟

دنیایی که من و تو باخته‌ایم...  

  

 

 بنظر می رسد که کاری از دست کسی ساخته نیست گل صحراها باید عذاب صحرا را تحمل کنند . اما این بار گویا یونیسیف با اعلام روز ۶ فوریه بعنوان ممنوعیت علیه ختنه و تلاش برای تغییر سنتی که عمیقاً ریشه دار است٬ امیدهایی برای رهایی گل صحراهای سراسر جهان از این خشونت بهمراه خواهد آورد . 

  

خاطرات واریس دیرى در کتاب گل صحرا درباره مثله شدنش خواندنی ٬ وحشتناک ٬ دردآور ٬ است ... 

 

 

 

 

ربط: باز در همین باره   

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number