پنج‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1388

 

 

 

مردمان جنوب همه فصلُن ، روبه روى ساحل نشستن گپ شو  از شبهاى تار دیریا، گله ناخدا از دیریا از ماهیهاى بى رمق روى شن هاى ساحل ، از تهاجم بیگانه ٬از فغان و فریاد مردمان جنوب...از همه اینها گِریخُم نَهُندِن ... گِریخُم نَهُندِن . حزن را پایانى نیاز است، وصل و وصال را آرزو مى کنم از بس که خاطرات موا . راهى نیست بجز شَبُنَه با دریا از دلِ مانده در گرو گذشته در آغاز شب ساحل گفتن ...کجان روزون مدرسه ...کجان قلب ناباور مه . تو این غوغاى سکوت در شب مهتابى و تنها ...مه به تو تقدیس اکردم * تو به مه نفرین اکردی ، تو از مه دور ابودى * مه فکر دیدار اکردم . توى دل شب آواز ساحل... آواى امواج متلاطم دیریا براى دور شدن از غم ناله مى کند دیریا خراب ....دل خراب وقتى دل خراب اتهه * فکر اتهه عذابت اتهه . با وجود همه این فریادها ، خرصها و فغانهاى مردم جنوب ، خشکى بوى هواى جنوب ، بوى نفت ، بوى خرما ، بوى انبه ، زیر این آفتاب سوخته ، با تهاجم ..استعمار ، سلب شدن حقوق مردم جنوب ، شکست و حقارت ، ولى یار عزیز هنوز لطافت عشق ، آرامش ، عشقهاى ساده ، مفاهیم انسانى ، لمس احساسات همچون رنج – عشق – سرمستى و خوشى دلدادگى و پایکوبى هست .  

 

یار عزیز عشق مه اینین تمونى * وقتى خاشن که پهلوم بمونى – یارُن کجایَن ...دشمن حَسُودن –اگه بودوُنم همونُم که خودم خیالُم هسته ....... 

 

آرى، در لابه لاى دغدغه هاى پیرامونمان ، فشارهاى تحمیل شده که نه تنها جسم را هلاک کرده بلکه روح را نیز متعسر و متاثر مى کند ، دلت مى خواهد که در کمال آرامش و لطافت لحظاتى را به سر ببرى ، چه آرامشى بهتر از شنیدن صداى برخاسته از تنها یک عنصر موسیقى ، صدایى برخاسته از تارهاى گیتار سهیل نفیسى با آواى آوازهاى جنوبى منصفانه ى ابرام منصفى .  آه ، خستگى را از تن‌تان درمى‌آورد، حداقل یک روز پر سروصدا را فراموش مى‌کنید و نمى دانم احساس مى کنید سهیل به ابرام نزدیک تر شده است و ما به ابرام نزدیکتر از سهیل شده ایم !   

  

   

                                          

       

 

چه جذاب است شنیدن آوازهاى جنوب با تک صداى بک آلت موسیقی گیتار . در این آواى جنوبى حس خاصى در مفاهیم زیباى وازه ها احساس مى کنیم ، تک تک کلمه های این ترانه ها سرشار از مفاهیم انسانى ،رنج و مشقت..خوشى و سرمستى انسان جنوبى ، سادگى ، بوى نخل و طوفان دیریا ، استعمار و مضامین دیگر ، پایبند بودن و اعتقاد به عشق ساده و صادق مردمان جنوب، آمالها و آرمانهاى آنها یا بطور کلى قصه هاى آدمهاى جنوبى را مى توان حس و لمسى آزادانه و عاشقانه کرد . 

 

بعد از رى را ، آلبوم «ترانه های جنوب» کار موفق و عاشقانه ، آرام ، ساده و لطیف سهیل نفیسى ما را از ری را تا رامی می رساند و بر ماهیت بى رمق ترانه هاى محلى تأثیر زیبایى می گذارد و نسل امروز را با زنده نگه داشتن ترانه های رامی (منصفی) نسل امروز را شیفته آثار ابرام می کند و در ثانى کسانى که به فرهنگ و هنر هرمزگان علاقه مندند ترانه های جنوب نفیسى قدمى است براى آشنایى با فرهنگ و هنر این خطه بخصوص ابرام منصفی .  

 

کارهاى با ارزش ابرام که اکثرا از فرهنگ و هنر این خطه گفته است باید به گوش جهانیان مى رسید که بنظرم کسر و قصور هست اما از چه کسى  ؟!  

                                               

 

شنیدن غوغاى سکوت از هفتمین تراک ترانه های جنوب حس عجیبی داشت!!...  

  

مه بیچه با تو بد امکه                   تو بیچه با مه بد اتکه بیچه عشقم رد اتکه

مه بی تو تقدیس اکردم                تو بی مه نفرین اکردى

مه واتو اى بهترین یار                    هنو یدنیا کار امهسته

تو بی مه از یاد ابردى                   مه بی تو تکرار اکردم

تو از مه دور ابودى                        مه فکر دیدار اکردم

 و...بقیه را از اینجا بشنوید ..  

  

 

و آوازهای جنوبی آلبوم ...                       

همه فصلُن    (تمام فصلها)

 گپ شو       (حرفهای شب) 

گله              (گلایه)

گِریخُم نَهُندِن (گریه ام می گیرد)

وصل             (وصال)

شَبُنَه           (شبانه)

غوغای سکوت  

دل خراب

یار عزیز

 

 

در همین باره اینجا ...  

و باز در همین باره اینجا ... 

 عکسها از وب سابت اعتماد

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number