یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1388

 

 

 

رنگ قرمز یعنى طراوت و شادى ....زیبایی دنیا ، کاش دنیا همیشه این رنگ بود ، کاش محبت ها و عشق ها همیشه همین رنگ بودند و روز خاصی نداشتند. رنگ قلبها همیشه سرخ بماند تا بهانه اى براى سرخ بودن یک روزهء آنها وجود نداشت . مردها و زنها همیشه خلوص و صداقت عشق و محبت را مقدس می دانستند و بدنبال بهانه اى براى ابراز محبت نمى شدند . من معتقدم قوت و نیروى عشق باید آنقدر بالا باشد که روز خاصى براى اثبات قوت عشق و هرم گرم محبت و لطافت احساس عشق وجود نداشته باشد . هر زمان... هر لحظه محبت ، هدیه هاى متنوع بین دو عاشق٬ دو همسر و دو دوست رد و بدل باشد ، به انتظار روز والنتاین و سپندارمذگان نباشیم که رنگهاى قرمز تمام وجود ما را فرا بگیرد و قیمت عشق و تقدس آن را با عروسکهاى خرسى و یک جعبه شکلات خلاصه کنیم  یا هدایای گران تر از اینها خلاصه کنیم. به انتظار رسم مهرورزى نباشیم ، به انتظار احساس شیرین و گرم عشقى باشیم که از درون ما بى مقدمه بدون مناسبت خاصى شعله ور مى شود آنگاه است که معناى حقیقى و واقعى عشق ناب را خواهیم درک کرد .   

                                 

 

هدیه هاى غافلگیرانهْ یک زن و شوهر، دو دوست... را می ستایم و شاید بهترین های من در زندگی باشند اما می پرسم این هدایا در تمامى سال کجایند؟ چرا باید به رسم اینکه امروز روز عشق است باید هدیه اى براى همدیگر رد و بدل کنیم ! . من نمی گویم که روز عشق مقدس نیست اما من معتقدم که عشق هست در هر زمان و مکان اما تنها عشاق حقیقى این احساس نادر را درک مى کنند و بس .

   

         

  

بعضى وقتها از بعضى چیزها و چگونگى وقوع آنها برایم یک نوع گیچی و پیچدگی دارد ، ولى ظاهراً این دو مورد گیچی و پیچدگی چندان هم عجیب و غریب نیستند و خیلی هم دور از انتظار نیستند ، یک نوع تهاجم غرب به فرهنگ یا لطمه فرهنگى یا نمى دانم مشت فرهنگى را در یک قالب گیچی و سردرگمی خلاصه بکنیم همین خلاصه کردن یک نوع هیجان و باز سردرگمى ایجاد مى کند که تغییرات حاصله در فرهنگ بیگانه که نرم و آهسته آهسته وارد فرهنگنامه ما مى شود مسلماً یک نوع گیچی و بى هویتى را بهمراه خواهد داشت که شاید دلیل این ورود و ضربه زدن بر در و پیکر فرهنگ ما همان بیگانه بودن با فرهنگ خود است که متاسفانه بجای از بین رفتن رشته کار باید به اندیشه فرهنگ سازی مناسب باشیم که نیستیم .  به فرض مثال های و هیلو و بای گفتن این روزها شده یک عادت شاید سهل تر از سلام و خداحافظ شده .!

  

براى تمام عشاق رنگ سرخ عشق برای تمامی دوستان مجازی و غیر مجازى ، عشق را با اشعار بى نظیر جبران خلیل جبران تقدیمشان مى کنم . و امیدوارم که زندگی آنها همیشه توام با عشق و محبت باشد و برای اثبات عشق به انتظار روز خاصی نباشند .  

        

      

 

 

و من هم به زبان {جبران خلیل جبران} می گویم :

عشق هیچ نمی دهد الا خودش و هیچ نمی ستاید مگر از خودش. عشق مالک هیچ نیست و در تملک کسی هم در نمی آید:چرا که عشق را عشق کافیست . 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number