سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390

 

 

  

این روزها از هر در و پنجره اى که به ذهنت برسد سخن از موجهاى بلند و نوسانات قیمت هاست . صداى هاى متفاوت از حنجره هاى سنین مختلف این مملکت که با شیب دار بودن این نوسانات دغدغه های ذهنى و فکرى جدیدى را در بین تمامی قشرها ایجاد کرده .  

 

آه اینقدر خسته شدم... نمی دانم این وادادگی را چگونه توصیف کنم ؛ اما اینروزها ... عین زن حامله حالم از خواندن روزنامه و مجله ، شنیدن و دیدن رسانه ها و حتى حالم از خودِ خودم نیز به هم خورده است .! نمى دانى... اینقدر که دلم هوس کرده به ندانستن چند بودن قیمت طلا ، دلار، سکه ، مرغ و تخم مرغ ، ماست و پنیر و نان و .... در مقابل این ندانستن ؛ دانستن را هیچ هوسی نیست. ندانستن هرج و مرج هاى مملکت گویا هواى سخت اشتیاقِ خود خلوتى و تعمق و تأمل تا عمق جمجه ام رخنه کرده است  .  

 

نمی خواهم بدانم تو این مملکت چه دارد می گذرد... ولی می خواهم بدانم دغدغه ی ذهن تو چیست ؟!  

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number