پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1391

 

 

 

بالاخره بهونه ای ایجاد شد که حس زیبای در کنار هم بودن را از نو احیا کنیم ! حالا چرا همیشه به دنبال بهونه ی هستیم که منجر به تولد حسی باشه که مدتها سرد و مبهوت مانده بود ! ولی باور کن این بهونه ها را عاشقش هستم !   

 

مثه هندونه شیرینی ؛ مثه دونه های انار سرخی به روزهای در پیشمون شادی و بهجت ببخشیم ! کانون گرم رو دوست دارم ....

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number