پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

 

 

اول گنوغیین !...  

ولى با این حال بازم لقب President  یه جورایى بهش میاد .. !    

 

    

                    

        

      

بی ربط۱ : از امروز بمدت سه-چهار روز میریم صحرا گردی ...ساحل گردی تو اون خیمه های ضخیم زمستونی ...و سینگو و  ماهى برشته خوردن و شاید انواع دیگه ... ! . شما هم بفرمایید . 

بى ربط۲ : تو بر بیابون و ساحل دور٬ وایرلس کجا...آنتین کجا... ! !  

ربط        : و همین... شاد و موفق بشی . 

 

   

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number