چهارشنبه 6 آذر‌ماه سال 1387

 

 

میان این هیاهو در این تجمع بى نظیر مادران و پدران جوان و میانسال که تعدادشان از کودکان بیشتر بنظر مى رسید در سالن یادگار امام شهرستان میناب جمع شده بودند. اینها همه داخل سالنى وارد شده اند که قراراست ، تا محلی باشد برای اولین تجربه حضور زنده آنها در برنامه دنیاى صاف و پاک کودکان بنام فیتیله٬ جمعه تعطیله .     

تبلیغات زیادى براى اجراى این برنامه صورت گرفته بود، برگزارکنندگان این مراسم مکان تبلیغات را مدارس مد نظر قرار داده بودند همچنین فروش بلیط نیز در مدارس صورت گرفت . چیزى حدود 15000 بلیط فروخته شد.

 

                   

 

فیتیله، جمعه تعطیله شعار دلنشین و زیبایى بنظر میرسد٬ کودکان با شنیدن نام این شعار شادى و شوق توصیف ناپذیر را در خود احساس می کنند و در عین حالى که شادى آور کودکان است مورد توجه بزرگترها نیز بوده و هست .    

  

برگزارى این مراسم در شهرستان میناب شادى بچه هاى مدارس را دو چندان نموده بود ، یک اینکه لذت شادى تعطیلى مدارس در روز اجراى برنامه که مصادف بود با روز چهارشنه 29 آبان و دیگر اینکه شادى حضور زنده آنها در فعالیات گروه فیتیله ای و دیدن این گروه .  

   

سالن یادگار امام با ظرفیت 2500 نفر ٬ و با فروش 15000 بلیط اصلا فضای مناسبی را نمی توانست داشته باشد. ازدحام جمعیت بى نظیر فضاى سالن را از فضای شاد به فضای بی نظم و تدارک ندیده مبدل ساخته بود . ازدحام جمعیت از درب ورودى سالن دیده مى شد تا خود محوطه ی سالن ، مردم بعلت نبود جای مناسب برای نشستن همچنان ایستاده این برنامه را مشاهده مى کردند بعضى هم هنوز پشت درب ورودى انتظار ورود به سالن را مى کشیدند . مردم از سراسر شهرستان میناب برای تماشای فیتیله آمده بودند . کودکان و جوانان روستاهای اطراف میناب نیز برای دریافت سهم شادی و دیدن روشنایی فیتیله دست و پای خود را میان این همه جمعیت گم کرده بودند.    

                       

 

از یک سو ازدحام جمعیت و از سوی دیگر خاموش شدن فیتیله چراغ خانواده ی روستایی که فرزند خردسال ایشان برای شادی و تماشای روشنایی فیتیله آمده بود و نمی دانست که برای همیشه فیتیله ی چراغ خودش خاموش خواهد شد و خانواده اش بجای روشنایی و شادی٬ چراغی خاموش با خاطراتی تلخ و فراموش نشدنی از سالن یادگار امام با خود به روستایشان حمل خواهند کرد. آری٬ اگر فضای خاصی برای اجرای برنامه پیش بینی شده بود و تدارکات بهتر بود ٬اینچنین صحنه های دلخراشی را نمی دیدیم . مردم در چنین فضایى که مشخص نبود شادى را ببار دارد یا ماتم ٬ با اظهار تاسف و ابراز نارضایتی از نحوه برگزاری برنامه به خانه هایشان بازگشتند .    

                        

 

قبل از هر چیز بگویم که ارادتمند همه برگزارکنندگان این برنامه هستم چون مردم شهرستان میناب حضور در این برنامه را یک فرصتی برای ابراز شادی و تفریحی مناسب می دانستند که از آن محروم اند - لهذا جای تعجب و حیرت از تجمع مردم و ازدحام نبود .!   

   

*اما سوال حقیر از برگزارکنندگان این است که آیا حضور مردم از کودک گرفته تا بزرگترها در این برنامه با همین کیفیت و تدارکى که مد نظر قرار داده بودید چقدر بار فرهنگى و آموزشى و ییام فرهنگى را به همراه داشت ؟ 

      

*تبلیغات در مدارس و تعطیل نمودن یک روز درسى براى مشاهده ى برنامه اى که همراه با طنز و فکاهت و سرگرمى بود. آیا مى توانست هدفمند باشد و موجب رشد و شکوفایى نونهالان گردد؟    

     

*دلیل و اصرار انتخاب برگزارکنندگان این مراسم ، و دلیل فروش 15000 بلیط براى سالنى که ظرفیت 2500 نفر بیش را دارا نبود چه مى توانست باشد ؟ چرا استادیوم را براى اجراى این مراسم انتخاب نکردند ؟ استادیومی که هزارها بار از این سالن محیاتر و مجهز تر بود !.    

 

*بارها نمایشگاههاى مختلف کتاب در شهرستان برگزار شده است ، اما از سوى آموزش و پرورش ...ارشاد و فرهنگ و دیگر جهات مربوطه هیچ اقدامى براى تبلیغ از این نمایشگاهها صورت نگرفته است  و یا اینکه روز مشخصى را براى دانش آموزان تعیین نکرده اند که مدارس را تعطیل و به دیدن نمایشگاه بروند . آیا نمایشگاه کتاب اهدافى ارزشمندتر و والاتر از برنامه هاى فکاهى و شادى ندارند ؟    

 

*آیا مدارس جاى تبلیغ و ترویج اینگونه برنامه هاست ؟ چرا اذهان پاک و صاف کودکان را به این سوى سوق میدهند ؟ 

   

*اهداف این برنامه چیست ؟ آیا عواید برنامه فتیله صرف امور فرهنگى دانش آموزان شد ؟ یا اینکه این عواید همانند عواید دیگر از این شهرستان و استان خارج گردید ؟! 

 

از آنجا که شهرستان میناب دومین شهرستان استان هرمزگان بشمار مى رود، از سلسله و ابتدایى ترین محرومیتها برخوردار است ، بجاى اجراى اینگونه برنامه ها و خلق کردن شادیهاى کاذب و موقت در اذهان مردم شهرستان میناب ، بفکر ایجاد تفریحگاه هاى سالم براى تمام سنین ، بفکر شهر بازى براى کودکان ، بفکر ایجاد سینما ، بفکر احداث حمام عمومى ، بفکر ایجاد مراکز تجارى ، بفکر برگزارى نمایشگاههاى کتاب –علمى – درسى – فرهنگى ، بفکر ایجاد راه حلهایى براى زدودن معضلات اجتماعى مختلف اقشار این شهرستان باشید . 

  

 

ربط : فرماندار – ارشاد – آموزش و پرورش – تربیت بدنی - خانواده همه و همه در رشد و ارتقاى سطح فرهنگى و علمى نونهالان نقش مهمی را می توانند ایفا کنند .     

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number