چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

 

 

 

این روزها هر جا را که مى نگریم زیباست ، شلوغى شهر ، تکاپوى مردم ، جمعیت مملو در کنار خیابانها ...میدانها ...ساحل ، دست به دست هم دادن زن و مرد ... پیر و جوان ، راهى شدن به سوى بازار به سوى جاهاى دیدنى ، هر جایى که ارزش دیدن و گردش کردن داشته باشد . شادى کودکان با سرگرمیهاى در خور خودشان، توى این ایامى که با نه چندان گرم شدن هوا روبه رو هستیم و با داشتن آسمانى آبى و صاف تر از همیشه، مردم و میهمانهاى نوروزى استان را در تکاپو خرید وسایل نو و تفریح هایى که در پى آن هستند یک حال و هواى خاصى به مردم و شهر بخشیده است .  

 

صداى بیا شانه ، عود،پارچه و لباس ارزان.. برخاسته از حنجره زنان خسته دل دست فروش ، بیا آقا آدامس بیا آقا گل با صداى محزون کودکان کار خیابانى ، حراج آقا..خانوم..بیا حراج بهترین وسایل با نازل ترین قیمت از ما بخرید اینهم با صداى مغازه دارن کوچک، بیا ماهى سرخ بیا سبزه بیا ماهى تازه ...با صدای ماهی فروشان خیابانی ...خلاصه هر جایى که قدم مى گذاریم صداهاى مختلف از حنجره هاى متفاوت به گوش مى خورد .  

 

عاشق تمام این زیباییها هستم ....زیباست تماشای چهره های شاد و خندان ، تمام این صداها ، تمام خرج کردن سلیقه هایمان اما کاش فقط براى انتظار تغییر اعداد از یک رقم به رقم دیگر نباشند ...زیباست این شادیها این شور و شوق ها براى متنوع ساختن لحظات زندگى کاش همیشه و همیشه باشند . روزهای سال کهنه و نو ندارند این ارقام است که تغییر می کند و الا شادی ٬ غم همان است که هست .. با آمدن سال نو نه تهیدستی غنی می شود و نه غنی فقیر می گردد ٬ سال شادی و خوشبختی را نمی آورد این ما هستیم که از روزهایمان می توانیم بهترین ها با بدترین ها را در یک سال آمار گیری کنیم . خوب است که براى جسم نا آرام و ذهن مشوش از دغدغه ها و مشغولیات هر آنگاهى ما بین ماههاى سال یک مرخصى در نهایت آرامش به آنها اختصاص دهیم . تمام فصول سال با تمام روزها و ساعتهاى و دقایق و ثانیه ها بى شمارش مى توانند بهترینها می توانند بدترینها را در جعبهء باز نشده اش براى ما به ارمغان آورند . اما اگر ما ... 

 

به همان اندازه کوشا ، مهربان ، خوش بین ، شاد ، احساس نهایت آرامش ، استراحت ، گردش ، تازه کردن دیدارها ٬ چهره های خندان مادر و پدر را دیدن ٬ حسرت در چشمهای کودکان را ندیدن ٬سنگ هاى سفت و سخت دل را شکاندن ، برداشتن حواجز از قلبها ، برداشتن ماسک ها از چهره ها ، دیدن آسمان قلبها صاف و زلال ، زیبا نگریستن و زیبا دیدن دنیا و  آنچه در دنیاست، به تمام مقیاس این چیزها سالم و سلامت ، آمن و امان ...و احساس خوشبختى و شادی خواهیم کرد . 

 

بارها و بارها زمزمه کرده ام و پارسال نوشته بودم و امسال هم می گویم حتی تا فردا و فرداها همین را باز تکرار خواهم کرد که جوانه هاى رحمت بروید از خاکش، زنده یاد {صالح سنگبر} که بس زیبا سروده :  

 

 [اُزمُن سال خاش اَبو]

 [وَختى سینه مَنگ اِى نینِن             حیلــه و نیرنـــگ اِى نیـــنِن]

 

  

امیدوارم همه ایامتان سرشار از سلامتی ...شادى و موفقیت باشد .

 

 

 

 

ربط: بَندٍرٍ جُونم ..دُرٍ جُنوبُم ..مٍه بى تُو هیچُم...

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number