چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388

 

 

 

میم عزیزوم... 

 

صفحات را ورق مى زنم ...اوه، چه زیباست خاطرهء این صفحه که روحى زیبا در آن میدمد ،نمی خواهم مثل همه تکرار کنم و بگویمت تولدت مبارک .! من فقط می گویم براى این حادثه زیبا یک شمع قرمز ، یک نفس معطر ، یک نواى بى نهایت آرام و دلنشین ٬و یکنواخت بودن ضربان قلب٬ و یک شوق ٬ با یک تار محبت کافیست !  

 

میان حضور سنگین دلتنگى ها، مگر می توانستم از این حادثه زیبایى که ثانیه هایش را با شوق تقسیم کرده ام بى تفاوت گذر کنم !   

 

اى مهربونم ...

هیچى بى مه خاشته نِین از دیدن دنیا و آچشمؤ آسمونى رنگ تو

ذهنم از تو خالى نابو ، سینَم از عطرِت بودن لِک

چش پر از تکرار روتِن ، دل پر از آهنگ تو

وای چه تلخِن وای چه سختن اى خدا اُنرو نیاتن

روزى که آئینه ىِ دل بشکیتِن وآسنگ تو

بى دلم گپ خاش بِزَن تا پِل بِزَنت وآدَنگ تو

جز صداى دلنواز وخنده ولوُفندى ئونت

خاشته نین چیزى ندنیا بى الیف چنگ تو   

(سروده علی رضایی شریف)    

                      

     

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number