پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388

 

 

 

اعداد مدام در حال تغییرند و همین اعداد باعث می شوند که صفت نو جایگزین کهنه شود، کاش با تغییر هر عددى که عقربه هاى زمان و تاریخ را به جلو مى کشاند ، هدیه هایى در جومه نوین خود براى امنیت زمینى که بر روى آن زندگى مى کنیم بهمراه بیاورد تا بارها شاهد همان وقایع تلخ و دردناک کشتار کودکان معصوم و بى آلایش سرزمین زیتون ، تانزانیا، و صومال ...عراق و افغان و هم اکنون کودکان یمن نباشیم . تماشای فجایع قتل وحشیگرانه مردم یمن از رسانه ها کیان و هستی هر فرد وجدان روشن را دگرگون می کند .! باری ...تاسف .

 

متاسفانه از اولین جنایت تاریخ تا کنون تعصب مذهبى جان کودک و بزرگ را بى ارزش کرده است و امنیت و آرامش کره زمین را بطور عام از انسانها صلب کرده است .  

 

اندک ساعتهاى معدودى طلوع نوین عدد 2010 بر دفترچهء تاریخ اضافه خواهد شد و براى این طلوع جشنها و شادیها ویژه اى تدارک دیده مى شود که متاسفانه کشورهایى که ادعاى مسلمان بودن را دارند سهم و جایگاه خود را در این شادیها فراموش نمى کنند٬ ولى چشمهاى هراسان و بی فروغ٬ و وحشت زده کودکان بی گناه را مطمئناً فراموش کرده اند و مى کنند و خاطرات مکرر و یادگاریهاى تلخ از قتل و نابسامانى کودکان و ناامنیتى روى زمین در خاطرات ما انسانهایی که قربانی این فجایع هسیتم زنده خواهد ماند .     

 

              

                                                                    

 

 

            

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number